Essayah: ”Huoltosuhde heikkenee heikkenemistään ja pahoinvointi kasvaa – huutava tarve pitkäjänteiselle perhepolitiikalle”

– Tarve pitkäjänteiselle perhepolitiikalle ja perhemyönteiselle ilmapiirille on ollut pitkään jo huutava. Useat puheenvuorot ovat jopa lapsi- ja perhevihamielisiä. Kuitenkin huoltosuhde heikkenee heikkenemistään ja toisaalta lasten ja nuorten pahoinvointi kasvaa. Samalla perheiden huolta lisää nousevat arjen kustannukset, totesi KD:n perhepakettia esitellyt KD:n puheenjohtaja Sari Essayah.

KD:n tuore perhepaketissa esitetään lukuisia perheiden hyvinvointia ja toimeentuloa vahvistavia ratkaisuja.

– Näin voidaan lisätä perheiden uskoa omaan selviytymiseen ja mahdollistaa lapsihaaveiden toteuttaminen. Suunnanmuutos syntyvyyden roimaan laskuun ja perheiden aseman parantamiseen yhteiskunnassa vaatii käännettä monella saralla.

Kristillisdemokraatit vaativat joustoa ja valinnanvapautta hoitoratkaisuihin.

– Lastenhoidon ratkaisujen pitää saada olla perheen omia päätöksiä. Yhteiskunnan on tarjottava vaihtoehtoja ja tuettava eri hoitomuotoja tasavertaisemmin. Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus ja -velvollisuus, jota yhteiskunnan on toimillaan tuettava. Perheiden valinnanmahdollisuuksia on lisättävä muun muassa kehittämällä kotihoidontuen joustavuutta ja ottamalla käyttöön ansiosidonnaisten vanhempainpäivärahojen jälkeen lapsikohtainen hoitoraha tai palveluseteli, jota voi käyttää perheen valitsemaan hoitopalveluun.

–  Työelämässä tarvitaan joustoja, jotka mahdollistavat työn tai opiskelun ja perheen yhteensovittamisen. Perhe-etuuksia on kehitettävä kohti vakuutuspohjaista järjestelmää, johon yhteiskunta ja työmarkkinat osallistuvat, jotta kustannukset jakautuvat tasaisemmin. Vanhempien mahdollisuuksia siirtyä tuettuun osa-aikatyöhön on parannettava. Lisätään joustoja työn ja perheen yhteensovittamiseksi esimerkiksi työaikapankeilla sekä lisäämällä tietoa muiden muassa osittaisesta hoitovapaasta ja lyhennetystä työajasta, KD:n perhepaketissa esitetään.

– Osittaisen hoitovapaan mahdollisuus tulee laajentaa myös omaishoitotilanteisiin ja taata näin omaiselle oikeus järjestää työ paremmin omaishoitoon sopivaksi. Työntekijälle on tällä hetkellä oikeus saada viisi palkatonta työpäivää omaishoitovapaata vuodessa. Omaishoitovapaa pitää kuitenkin muuttaa Kela-korvattavaksi ja korvaustasoksi 80 % Ruotsin mallin mukaisesti, Essayah esittää.

KD:n perhepaketti kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

Yhteys: Sari Essayah p. 0400 252 999