Silakan kalastus jatkuu normaalisti kohtuullisin kiintiöin – ”Olen tyytyväinen kokonaisuuteen”, toteaa ministeri Essayah

– Kokonaisuutena olen erittäin tyytyväinen tähän vastuulliseen ratkaisuun, joka on Suomen tavoitteiden mukainen, mikä kertoo vaikuttamistyömme hyvästä onnistumisesta, toteaa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah Luxemburgissa. EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto teki kokouksessaan sopimuksen Itämeren kalastuskiintiöstä ensi vuodelle.

 

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto sopi alkuviikon kokokouksessaan Luxemburgissa vuoden 2024 Itämeren kalastuskiintiöistä. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on tyytyväinen vastuulliseen päätökseen.

– Nyt hyväksytty ratkaisu on parhaan tieteellisen neuvon sekä EU:n yhteisen kalastuspolitiikan ja Suomen tavoitteiden mukainen.

Ertiyisen tyytyväinen Essayah kertoo olevansa siihen, että neuvosto päätti jatkaa silakan kohdennettua kalastusta tieteellisen neuvon mukaisesti.

– Päätöksen mukaan lohen kohdennetun kaupallisen kalastuksen jatkaminen Saaristomeren ja Merenkurkun välisellä alueella edellyttää Suomen ja Ruotsin lisäsuojelutoimien arviointia ICES:ssä ja myönteistä tieteellistä neuvoa. Tällä kokonaisratkaisulla on suuri merkitys koko elinkeinokalataloudelle ja suomalaiselle ruokakulttuurille yleisesti, ministeri Essayah sanoo.

Pohjanlahdella silakkakannan kehitys on viime vuosina ollut laskeva. Luonnonvarakeskukselta on syksyn aikana kuitenkin saatu rohkaisevia tietoja kannan tilasta ja silakoiden kohenevasta kuntokertoimesta. Tässä tilanteessa neuvosto päätti tieteellisen neuvon perusteella pienentää Pohjanlahden silakkakiintiötä 31 prosentilla, jonka lisäksi Suomi ja Ruotsi sitoutuivat sulkemaan troolikalastuksen Selkämeren aluevesillä ensi kesänä 25.toukokuuta – 30. kesäkuuta 2024 välisenä aikana. Toimenpiteellä pyritään rauhoittamaan silakoiden kutuvaellusaikaa ja luomaan edellytyksiä silakoiden suurelle vuosiluokalle.

Silakan kalastuskiintiötä Itämeren pääaltaalla ja Suomenlahdella pienennettiin 43 prosenttia ja kilohailikiintiötä 10 prosenttia.

Silakan kalastuskiintiötä Itämeren pääaltaalla ja Suomenlahdella pienennettiin 43 prosenttia ja kilohailikiintiötä 10 prosenttia. Alueen silakkakanta on heikko, joten lisätoimenpiteenä silakan kutuvaelluksen rauhoittamiseksi kiellettiin silakan ja kilohailin troolikalastus Itämeren pääaltaalla ja Suomenlahdella keväällä 2024. Lisäksi sovittiin, että troolikalastus kielletään Itämeren pääaltaalla, Suomenlahdella, Saaristomerellä ja Ahvenanmerellä kevään aikana kuukaudeksi silakan kutuajan rauhoittamiseksi, samalla tavalla kuin Pohjanlahden alueella.

Pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiötä pienennettiin 15 prosentilla 53 967 loheen.  Sen lisäksi komissio pyytää ICES:lta tieteellistä neuvoa lohenkalastuksen (sekä kaupallisen että vapaa-ajan) lisäsäätelytoimenpiteistä vuonna 2024. Saadun neuvon perusteella komissio antaisi ennen kalastuskauden alkua ehdotuksen, jonka perusteella lohenkalastusta voitaisiin jatkaa Saaristomerellä, Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa. Lisäsäätelyllä vahvistettaisiin aikaisin kutuvaellukselle saapuvien arvokkaiden luonnonlohien suojelua. Ruotsi ryhtyy lisäksi alueellisiin toimiin heikon Ljunganjoen lohikannan suojelemiseksi.

Essayah oli Luxemburgissa myös toimittajille järjestetyssä Teams-mediatapahtumassa tiistaina.

– Kokonaisuutena olen erittäin tyytyväinen tähän vastuulliseen ratkaisuun, joka on Suomen tavoitteiden mukainen, mikä kertoo vaikuttamistyömme hyvästä onnistumisesta. Se on tieteellisen neuvon mukainen ja sen avulla tuemme parhaalla tavalla kalakantojen elinvoimaisuutta ja samalla takaamme myös kalastuselinkeinon tulevaisuuden, ministeri Essayah toteaa.

Ahvenanmaan kalastusministeri Fredrik Karlström kiitti Suomen delegaatiota hyvin sujuneesta yhteistyöstä.

– Yhteistyö oli antoisaa ja toimi moitteettomasti. Olemme menneet käsi kädessä läpi koko prosessin. Kiitän sekä kollegaani Essayah’a että koko suomalaisten tiimiä erittäin hyvästä yhteistyöstä, Karlström totesi.

Kalastusmahdollisuudet Itämerellä vuonna 2024
Itämeren kalakanta
EU TAC 2023 ja muutos sekä Suomen kiintiö

Pohjanlahden silakka
55 000 tonnia (-31 %)           45 092 tonnia
Pääaltaan silakka
40 368 tonnia (-43 %)             8 853 tonnia
Läntinen silakka
788 tonnia (0 %)
Riianlahden silakka
37 953 tonnia (-17 %)
Kilohaili 
201 703 tonnia (-10 %)         10 379 tonnia
Pääaltaan/Pohjanlahden lohi
53 967 lohta (-22 %)            13 945 lohta
Suomenlahden lohi
10 144 lohta (7 %)                  9 104 lohta
Itäinen turska 
595 tonnia (0 %)                          10 tonnia
Läntinen turska
340 tonnia (-30 %)                        3 tonnia
Punakampela  
11 313 tonnia (0 %)

 

Alkuperäinen artikkeli luettavissa KD-lehdestä