KD-lehti: Onko elämällä arvoa kaikissa vaiheissa? Eurooppa-puolueet jakautuvat elämän ja kuoleman kysymyksissä

Eurooppa-puolueet jakautuvat elämän ja kuoleman kysymyksissä, selvittää Esa Erävalon raportti Brysselistä.

Elämä on perustavin ihmisoikeus. Oikeus elää. Minkälaista politiikkaa EU-puolueet harjoittavat näissä kysymyksissä? Asiaa pääsee selvittämään Eurooppa-puolueiden nettisivuilta. Varsinaisista vaaliohjelmista tai periaateohjelmista ei asioista saa selvää, joten abortin suhteen kanta löytyy  käytännön äänestystilanteista.

Kuuluuko abortti ”ihmisoikeuksiin, joiden rikkominen loukkaa naisten ja tyttöjen oikeutta tasa-arvoon, syrjimättömyyteen, ihmisarvoon ja terveyteen”, kuten Edite Estrelan (sd) mietintö viime joulukuussa esitti?
EPP:n ja ECR:n vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys puolestaan katsoi, että aborttiin liittyvät kysymykset kuuluvat jäsenmaiden päätösvaltaan. EPP:n ja ECR:n kanta voitti niukasti äänin 334-327.

EPP:n periaateohjelman mukaan puolueen perusarvo on ”ihmiselämän arvo kaikissa sen olemassaolon vaiheissa”, eli EPP on sekä aborttia että eutanasiaa vastaan.

ALDE:n vaaliohjelma vuodelta 2004 julistaa, että ALDE taistelee sen puolesta, että avoliitot ja samaa sukupuolta olevien liitot
saavat samat oikeudet kuin avioliitot, sekä puolue edistää sukupuolineutraalia avioliittoa jäsenmaissa. Sama liberaali linja on vallalla sosialidemokraateissa, joiden MEP Michael Cashman valitti, ettei Kroatian kansanäänestyksessä hyväksytty sukupuolineutraalia avioliittoa. Parlamentti on äänestänyt samaa sukupuolta olevien parien kohtelusta muutaman kerran, mutta kyse on ollut ei-sitovista suosituksista.

Lue europuolueiden kannoista ja suomalaismeppien äänestyskäyttäytymisestä KD-lehden 10.4.2014 artikkelista tästä