EPP kiteytetysti

Suomen Kristillisdemokraattien europarlamentaarikkona Sari Essayah kuuluu Euroopan parlamentissa EPP-ryhmään, jonka taustalla olevan Euroopan kansanpuolueen (EPP) perusvire ja periaateohjelma pohjaavat edelleen vahvasti kristillisdemokraattisiin periaatteisiin, vaikka tähän Eurooppa-puolueeseen kuuluu nykyisin varsin erilaisia keskusta-oikeistolaisia puolueita.

EPP-ryhmä (kristillisdemokraatit) Euroopan parlamentissa

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) koostuu 274 europarlamentaarikosta, mikä on lähes 36% kaikista 766:stä mepistä (vaalikausi 2009-2014). Kristillisdemokraatit muodostavatkin parlamentin suurimman ja vaikutusvaltaisimman poliittisen ryhmän. (Tiedot huhtikuulta 2014)

Suomesta ryhmään kuuluu kolme meppiä Kokoomuksesta ja Sari Essayah KD:sta. Suomen nelihenkisen EPP-valtuuskunnan puheenjohtaja on Eija-Riitta Korhola (Kok), varapuheenjohtaja Sari Essayah (KD).

Lisätietoja osoitteesta www.eppgroup.eu, erityisesti http://www.eppgroup.eu/finland. Sivuston peruskielenä avautuu englanti, mutta oikeassa yläkulmassa on kielivalinta, josta voi muuttaa kielen vaikkapa suomeksi tai ruotsiksi. ”Meidän näkemyksemme” netissä suomeksi: http://www.eppgroup.eu/fi/menu/our-views.

Euroopan kansanpuolue (EPP)

Euroopan kansanpuolue EPP on perustettu 1976. Siinä on 73 kansallista jäsenpuoluetta 40 eri maasta. Suomesta Kokoomus on täysjäsen. Suomen Kristillisdemokraatit rp. on ollut EPP-puolueen tarkkailijajäsenenä vuodesta 1990.

EPP on Euroopan johtava poliittinen liike. EU:n jäsenmaista 12:ssa ja muissa Euroopan maissa neljässä pääministeri on EPP:n jäsenpuolueista, kuuluisimpana Saksan liittokansleri Angela Merkel.

Komissaareista 13 tulee EPP:sta, mukaan luettuna komission puheenjohtaja Jose-Manuel Barroso. Eurooppa-Neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompoy on samoin EPP:sta.

EPP:n puheenjohtaja ja myös EPP-ryhmän (kristillisdemokraatit) puheenjohtaja on ranskalainen Joseph Daul.

Lisätietoja osoitteesta www.epp.eu.

EPP:n vaalimanifesti löytyy osoitteesta: http://www.epp.eu/sites/default/files/content/documents/EPPMANIFESTO_EN_SPREADHR.pdf

Kristillisdemokraattiset periaatteet

Kuten Suomen KD myös EPP tunnustaa selkeästi kristillisdemokraattiset arvot. EPP pitää perhettä yhteiskunnan perusyksikkönä, kannattaa sosiaalista markkinataloutta, jopa katsoo, että sunnuntai olisi pidettävä yhteisenä vapaapäivänä.

EPP:n joulukuussa 2012 hyväksytyn periaateohjelman (EPP Platform) mukaan puolueen perusarvot ovat:
”Ihmiselämän arvo kaikissa sen olemassaolon vaiheissa, vapaus ja vastuu, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, totuus, solidaarisuus ja subsidiariteetti. Kristillinen ihmiskuva on näiden arvojen lähtökohta. Yhteisen hyvän saavuttaminen on niiden lopullinen tavoite.”

Ohjelmassa todetaan, että ihmiselämää tulee suojella ”sen alusta luonnolliseen loppuun saakka”. Periaateohjelma ymmärtää uskon ja politiikan suhteen samoin kuin KD:
”Tunnustaen perustaksemme juutalais-kristilliset arvot ja kreikkalais-roomalaisen perinnön pidämme jokaista miestä ja naista ainutlaatuisena ihmisolentona, joka persoonana on korvaamaton, jakamaton, luonnostaan vapaa ja avoin transsendenssille.”

Me EPP:n jäsenpuolueet vahvistamme yhteyden toisaalta evankeliumiin ja kristilliseen kulttuuriperintöön pohjaavien kristillisten arvojen ja toisaalta vapauden, kaikkien ihmisten perustavanlaatuisen tasa-arvon, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden ihanteiden välillä. Samanaikaisesti korostamme kirkon ja valtion eroa ja tarvetta tehdä ero kirkon ja valtion, samoin kuin uskonnon ja politiikan, roolien välillä yhteiskunnassa. Evankeliumi ei ole poliittinen periaateohjelma. Mutta tämän eron ei tulisi koskaan oikeuttaa kirkkojen syrjäyttämistä julkisesta elämästä tai vähentää tarvetta jatkuvaan vuoropuheluun ja vuorovaikutukseen poliittisten ja uskonnollisten elämänalueiden välillä. Tätä vuoropuhelua tulee vahvistaa. EPP pitää EU:n perussopimuksen 17. artiklaa perustavana välineenä, kun käsitellään esimerkiksi kristittyjen ja muiden uskonnollisten ryhmien vainoa maailmassa. Uskonnonvapaus, mukaan luettuna oikeus vaihtaa uskontoa tai olla uskomatta, on samanarvoinen muiden perustavien ihmisoikeuksien kanssa.

Tunnustaen kulttuurimme kreikkalais-roomalaiset ja juutalaiskristilliset juuret ja valistuksen inspiraation lähteiksi, me haluamme asemoida itsemme ennen kaikkea arvopuolueeksi ilman tunnustuksellisia siteitä.  Tämä pätee sekä heihin meistä, jotka uskovat Jumalaan totuuden, oikeuden ja kauneuden lähteenä, ja jotka uskovat että ihmiskunta on kutsuttu antamaan panoksensa Jumalan luomistyön ja vapauden hyväksi, että heihin, jotka eivät jaa tätä uskoa, mutta jotka kunnioittavat samoja universaaleja arvoja muista lähteistä nousevina.

Jos EPP kieltää, unohtaa, laiminlyö tai laimentaa arvojaan, se ei ole muuta kuin vallan väline, ilman sielua ja tulevaisuutta... ”

Periaateohjelma löytyy englanniksi osoitteesta: http://www.epp.eu/platform