Sarin tekemät muutosehdotukset

Lainsäädäntötyö Euroopan parlamentissa koostuu komission esitysten (usein merkintänä (COD)) muuttamisesta. Se tapahtuu muutosesitysten avulla. Myös mietintö tai lausunto koostuu tällöin muutosesityksistä komission esitykseen ja jokainen meppi voi tehdä kilpailevia muutosesityksiä. Kilpailevista muutosesityksistä joko äänestetään suoraan tai muokataan kompromissi, jolle voi saada äänestyksissä enemmistön taakseen.

Lainsäädäntökantaa usein edeltävät parlamentin omaa kantaa valmistelevat oma-aloitemietinnöt (INI). Niitäkin on tärkeä muutosesityksillä muuttaa, koska lainsäädäntövaiheessa usein vedotaan siihen, että parlamentti ja valiokunta on ollut aiemmin ollut jotain mieltä ja pitää olla johdonmukainen.

Sari Essayah on tehnyt http://parltrack.euwiki.org/mep/Sari%20ESSAYAH mukaan 2443 muutosesitystä mietintöihin ja lausuntoihin. Hän sijoittuu tällä kolmanneksi kaikkien 766 mepin joukossa. Näillä sivuilla esitellään aihepiireittäin Sari Essayah´n tekemiä muutosehdotuksia.

Sari Essayah on tehnyt http://www.votewatch.eu/en/sari-essayah.html mukaan muutosesityksiä 350 mietintöön ja lausuntoon. Hän sijoittuu tässä monipuolisuudessaan toiseksi kaikkien 766 mepin joukossa.

Miten lukea tätä dokumenttia?

Mutta kansalaisia kiinnostaa mitä nämä muutosesitykset ovat olleet. Koska ne ovat saatavilla vain englanniksi mainitusta parltrack-osoitteesta, olemme koonneet tähän Sari Essayah´n tekemien muutosehdotusten sisällön lyhennettynä ja osin kansantajuistettuina. Olemme myös jaotelleet ne aiheen mukaan, mikä on hankalaa, koska samaan mietintöön on tehty useita muutosesityksiä, jotka kuuluisivat eri otsakkeiden alle. Mutta lukijaa tämä toivottavasti auttaa löytämään ainakin yleisen poliittisen linjan.

Euroopan parlamentissa voi tehdä muutosesityksiä eri valiokuntiin, vaikka ei olisi niissä jäsen tai varajäsen. Sari Essayah on tehnyt muutosesityksiä useassa eri valiokunnassa käsiteltyihin mietintöihin ja lausuntoihin. Näitä ovat:

AFET ulkoasiat, DEVE kehitysyhteistyö, INTA kansainvälinen kauppa, BUDG budjetti, CONT talousarvion valvonta, ECON talous- ja raha-asiat, EMPL työllisyys ja sosiaaliasiat, ENVI ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus, ITRE teollisuus, tutkimus ja energia, IMCO sisämarkkinat ja kuluttajansuoja, TRAN liikenne ja matkailu, REGI aluekehitys, AGRI maatalous- ja maaseudun kehittäminen, CULT kulttuuri ja koulutus, JURI oikeudelliset asiat, LIBE kansalaisvapaudet sekä oikeus- ja sisäasiat, AFCO perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasiat, FEMM naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo, CRIS väliaikainen rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisivaliokunta.

Tietenkin suurin osa Sari Essayahin muutosesityksistä on tehty EMPL valiokuntiin, jossa hän on varsinainen jäsen ja ECON-valiokuntaan, jossa hän on varajäsen. Jäsenyyden ja varajäsenyyden välillä ei käytännön työssä ole juurikaan eroa. Useimmiten voi varajäsen voi äänestääkin valiokunnassa siinä missä varsinainen jäsen, sillä useimmiten varsinaisia jäseniä ei ole riittävästi paikalla. Mietintöjä ja lausuntoja varajäsen on saa myös tehtäväkseen.

Ovatko muutosesitykset tuottaneet tulosta? Lopputulosta haarukoidaan yleisesti kommentoimalla kohdassa TULOS. Muutosesitykset tulevat usein osaksi kompromissia sekä valiokunnassa että kolmikantaneuvotteluissa neuvoston ja komission kanssa, jolloin niiden ajatus voi säilyä, vaikka sanamuoto muuttuu. Joka tapauksessa ne vääntävät vaakaa haluttuun suuntaan, jos niiden otaksutaan saavan kannatusta. Mikäli osaa englantia, on suositeltavaa hakea alkuperäiset muutosesitykset sivulta http://parltrack.euwiki.org/mep/ESSAYAH,%20Sari ja itse hakea myös lopputulos vertailun kohteeksi.