Ihmisoikeudet

Sari Essayah on tehnyt seuraavat muutosesitykset:

2013/2152(INI) EU:n vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2012 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla

2013/10/04 AFET 4 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Tuomitsee ennakkoluulojen vihanlietsonnan yleisesti haavoittuvia ryhmiä kohtaan ja niistä seuraavat kielteiset teot. Lisää uskonnonvapauden niiden vapauksien listaan, joita on loukattu. Tuomitsee Syyrian vähemmistöihin kohdistuneen väkivallan. On huolestunut kristillisten vähemmistöjen heikosta asemasta alueilla, joissa valtauskonto on toinen tai ateismi on valta-asemassa, on huolestunut yrityksistä ratkaista konflikteja uskonnollisten jakolinjojen kautta ja turvautumisesta väkivaltaa uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan Egyptin ja Syyrian kaltaisissa maissa.

2013/2167(INI) EU:n ulkopolitiikasta kulttuuri- ja uskontoerojen leimaamassa maailmassa

2014/01/27 AFET 12 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Kansallisen kulttuuriperinnön arvostaminen on luonnollista, sillä se antaa perustan kansalaisten kulttuuriselle identiteetille. Mietinnössä on harhaanjohtavaa ja epätäsmällistä kielenkäyttöä. Tarkentaa käsitteitä, eli mm. korvaa ”sekularismin” ”vapaudella” ja ”liberaalin demokratian” ”demokratialla, joka jakaa EU:n arvot”. Korostaa EU:n yhteisiä perusarvoja ja YK:n ihmisoikeusjulistuksen lähestymistapaa. ”Muslimimaailma” korvataan ”muslimienemmistöisillä mailla”. ”Fundamentalistiset ja poissulkevat” uskonnon tulkinnat korvataan ” uskonnontulkinnoilla, jotka ovat suvaitsemattomia toisia uskoja kohtaan ja edistävät ihmisoikeuksien polkemista ja väkivaltaa”. Korostaa, että oikeus vaihtaa vakaumuksiaan on perustava ihmisoikeus, jota minkään uskonnontulkinnan ei pidä rikkoa. Korostaa, että EU:n tulisi perussopimuksensa mukaisesti edistää dialogia uskonnollisten ryhmien kanssa.

2013/2078(INI) Perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2012)

2013/11/13 LIBE 12 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: katsoo, ettei kyseessä ole demokratian ja perustuslain kriisi, vaan erimielisyys niiden tulkinnasta. Katsoo että perusoikeuksia tulisi tarkastella juutalais-kristillisten perusarvojen perustalta ja kreikkalais-roomalaisen kulttuuriperinnön ja valistuksen parhaiden saavutusten pohjalta ja dialogissa niiden kanssa. Muistuttaa, että avioliittoja, rekisteröityjä parisuhteita ja adoptioita koskeva päätösvalta on jäsenmailla ja poistaa vaatimukset sukupuolineutraalista avioliitosta ja siinä adoptio-oikeudesta.

Ei katso olevan mitään tarvetta perusoikeuksien osalta avata perussopimuksia, ei lisätä parlamentin, komission tai Eurooppa-oikeuden valtaa eikä erilaisten kynnysten asettamista koveneville sanktioille. Ei katso avustusten pidättämistä ja muita lueteltuja sanktioita soveltuviksi. Ei katso olevan tarvetta luopua yksimielisyysvaatimuksesta perusoikeusviraston sääntöjen muuttamisessa. Ei katso olevan tarvetta erillisestä tiekartasta seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksien kunnioittamisen parantamiseen. Kaikkia ja kaikkien vähemmistöjen ihmisoikeuksia tulee kunnioittaa.

Pitää tervetulleina uskonnonvapauden edistämisen ohjeita, jotka Neuvosto julkaisi viime kesänä, ja toteaa, että eräs tavoite on estää uskonnonvapauden rajoittamista. Pitää hyvänä, että ohjeet erottavat toisistaan vihapuheen joka kiihottaa väkivaltaan ja uskontojen kritiikin sillä kaikkia näkemyksiä pitää voida arvioida. Uskonnonvapauteen kuuluu myös oikeus vaihtaa vakaumustaan. Katsoo että uskonnonvapauskysymykset ulkosuhteissa tulee ottaa entistä aktiivisemmin huomioon. Tuomitsee väkivallan uskonnollisia ja etnisiä ryhmiä kohtaan. Katsoo että läpinäkyvyyden ja avoimuuden parantamisen tulee koskea myös unionin myöntämien avustusten käyttöä jäsenmaissa.

2013/2945(RSP) Euroopan parlamentin päätöslauselma Turkkia koskevasta vuoden 2013 edistymiskertomuksesta

2014/01/13 AFET 1 muutosesitys painottaa, että on tärkeää jatkaa ponnistuksia muidenkin vähemmistönä olevien uskontokuntien omaisuuden palauttamiseksi ja omistusoikeuden suojelemiseksi sekä erityisesti jatkaa uudistusprosessia ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauden alalla siten, että uskonnolliset yhteisöt voivat saada oikeushenkilöllisyyden, ja poistamalla kaikki pappien koulutusta, nimittämistä ja virassa seuraamista koskevat rajoitukset, kuten sen rajoituksen poistaminen, että Konstantinopolin patriarkan on oltava Turkin kansalainen,

2012/2870(RSP) Euroopan parlamentin päätöslauselma Turkkia koskevasta vuoden 2012 edistymiskertomuksesta

2013/02/12 AFET 1 muutosesitys kehottaa turvaamaan Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin aseman, siksi kehottaa muuttamaan lakia ja sen tulkintaa siten, että ortodoksisten pappien, piispojen ja patriarkan ei tarvitsisi olla Turkin kansalaisia, koska patriarkka on maailmanlaajan kirkon johtaja, ja kehottaa palauttamaan patriarkaatilta viedyn omaisuuden, erityisesti kirkot sekä huolehtimaan pappiskoulutuksesta ja sallimaan Halkin pappisseminaarin avaamisen.