Demokratia

Sari Essayah on tehnyt seuraavat muutosesitykset:

Demokratian puolustamiseksi

2009/2134(INI) Ehdotus Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen muuttamiseksi

2011/03/14 AFCO 8 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Muutosesitykset puolustavat Euroopan parlamentin jäsenten jakautumista maittain siten, että pienet maat saavat väkilukuunsa nähden suhteellisesti enemmän jäseniä. Vastustus 25 jäsenen valitsemiselle yleiseurooppalaiselta listalta. Osa yhdessä Carl Haglundin osa Anneli Jäätteenmäen ja Frederique Riesin kanssa.

2011/10/11 AFCO 5 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Edelleen oli vastustettava Euroopan laajoja listoja, joilta valittaisiin 25 meppiä, tällä kertaa mukana Anneli JÄÄTTEENMÄKI, Satu HASSI, Siiri OVIIR, Mitro REPO

2012/0237(COD) Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta

2012/12/19 JURI 5 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Eurooppalainen puolue tulee olla edustettuna neljäsosassa jäsenmaita mepillä tai jäsenpuolueidensa kautta kansallisessa parlamentissa, alueparlamenteissa tai kunnanvaltuustoissa. Poistaa vaihtoehtoisen vaatimuksen 3% kannatuksesta Euroopan parlamentin vaaleissa neljäsosassa jäsenmaita. Onko Eurooppalainen puolue eurooppalaisten perusarvojen ja hyvien tapojen mukainen siitä pitäisi päättää virkamieskomission eikä parlamentissa jo olevien puolueiden edustajien.

2012/12/20 BUDG 12 muutosesitystä ajaen seuraavia asioita: Rahoituksen tulee olla laillista ja läpinäkyvää sisältäen lahjoitukset julkiselta sektorilta tai julkisen sektorin yritykseltä, myös EU:n ulkopuolisista maista. Jäsenten lahjoitukset eivät saa ylittää 90 prosenttia eurooppalaisen puolueen tai säätiön budjetista. Euroopan parlamentin ja komission tulee varmistaa että henkilökohtaiset tiedot suojataan kun rahoituksen laillisuutta tutkitaan.

2013/01/18 AFCO 1 muutosesitys, jonka mukaan Eurooppalaisen puolueen jäsenpuolueilla ei tarvitse olla edustajaa kansallisissa parlamenteissa.