Tehtävä EU:ssa

EU isännästä rengiksi

Yhä useampi suomalainen tukee Sari Essayahin tavoin näkemystä EU:sta itsenäisten kansallisvaltioiden yhteistyöelimenä, jonka tulisi pitäytyä ratkomaan vain suuria ylikansallisia ongelmia.

Nyt jos koskaan on aika käydä reipasta vaalikeskustelua Suomen kansallisesta EU-strategiasta. Muutoin vain direktiivi toisensa jälkeen mukaudumme itsemääräämisoikeuden liukenemiseen ja osavaltiostatukseen. EU:sta ei saa tulla rengin sijasta isäntää.

Arkijärkeä direktiivitehtailuun

Sari Essayah haluaa EU:n selkeästi keskittyvän kansainvälisen tason kysymyksiin, kuten ympäristö- ja energiakysymyksiin, ihmisoikeuskysymyksiin sekä kansainvälisen kaupan, sisäisen turvallisuuden ja kehitysyhteistyön kysymyksiin. Sari ei tue liittovaltiokehitystä eikä syvenevää integraatiota.

Unionin ulko- ja turvallisuuspoliittisen roolin vahvistamisen tulee tapahtua jäsenmaiden tasavertaisuuden ja avoimuuden pohjalta. EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tulee keskittyä ennen kaikkea rauhanturvaamiseen,
humanitaariseen apuun ja siviilikriisinhallintaan.

EU:n tulee edistää sosiaalisesti, eettisesti ja ekologisesti kestävää markkinataloutta, joka parantaa kilpailukykyään panostamalla koulutukseen ja yrittäjyyteen. Sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelut ovat kansalaisten kannalta ensiarvoisen tärkeitä eikä niitä tule alistaa kauppapolitiikalle.

Kristillisiä arvoja päätöksentekoon

Euroopan kristillinen arvoperinne on selkeästi tunnustettava ja siihen on avoimesti sitouduttava. Poliittisesti tämä merkitsee Euroopan unionin toimintaa kaikkialla vapauden, demokratian, ihmisarvon ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. EU:n tulee olla moraalinen johtaja etsittäessä ratkaisuja kansainvälisiin ongelmiin.

 Tutustu KD:n EU-vaaliohjelmaan (2009)